Çoklu Zeka Testi ve Değerlendirme Envanteri

Bu envanterin amacı, bir bireyin kendisini sekiz farklı zeka alanında da sahip olduğu tecrübeleriyle ilişki kurmasına yardım etmektir.

Bu değerlendirme, sizlere yaşamınızda yoğun olarak kullandığınız zeka bölümleri hakkında fikir verirken, geliştirmeniz gereken zeka bölümlerini de fark etmenize yardımcı olacaktır

Test 8 kategori ve 80 sorudan oluşmaktadır.

Testi Uygulamaya Başla >>
 

 


Teknik Destek