Anlam Bilgisi Testi

  Yazdır Tavsiye Et
Bu etkinlik 41123 defa incelendi.
5 Ekim 2004 Salı

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) Ayağında, burnu aşınmış eski bir kundura vardı.
B) Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi çeviriyordu.
C) Çok uzaklardan atıldığı belli iki el silah sesi duyuldu.
D) İri, hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek_anlamında kullanılmıştır?
A) İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
B) Bu söze, gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
C) Serindi ama, tatil, bir ilk yaz akşamıydı.
D) Havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı.

3. I. Haberi duyunca içime bir sıkıntı çöktü.
II. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi.
III. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.
IV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanılmıştır?
A) I. Ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.
D) II. ve IV.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hafif kelimesi "Kurşun ağır bir madendir." cümlesindeki "ağır" kelimesinin anlamca karşıtıdır?
A) Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var.
B) Hastalığı geçene kadar hafif bir işte çalışması gerekiyormuş.
C) Savaşta hafif bir yara almıştı.
D) Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu anlarsın.

5. "Boy" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Boyu uzundu, ancak Ali biraz fazla şişmandı." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Tablonun boyu yetmiş iki santimetreydi.
B) Sınır boylarındaki ailelere çok güveniyordu.
C) Boyuna bakıp biz de uzun elbise aldık.
D) Yılanın boyu benim kolumdan uzundu.

6. "Okumak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Ben sizin yazınızı kolaylıkla okurum." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Bizim oğlan okumadı, işe girdi.
B) Eski yazıyı okuyanlar gittikçe azalıyor.
C) Ne kadar mutlu olduğunu yüzünden okuyorum.
D) Her akşam camiye gider ve ezan okurdu.

7."Baskı" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Baskı yapmasaydık, hakkımızı alamazdık.
B) Baskı, çocuk eğitiminde bir ilaç gibi kullanılmalıdır.
C) Bu kitabın ikinci baskısı yapılmaz.
D) Süper devletlerin baskıları artıyor.

8. Avukata söyle "nafile" beklemesin.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki kelimeyle aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
A) İki gündür boş yere onu arıyoruz.
B) Kesinlikle aranıza girmek istemem.
C) Nihayet aradığım kitabı onda buldum.
D) Ne yazık ki bundan böyle beraber olamayız.

9.
I. Çocuk düşe kalka büyür.
II. Bu çocuk ne zaman askere gidecek.
III. Bu çocuğun annesi yok mu, onu çağırın.
IV. Otuz yaşına gelmiş ama hâlâ çocuk.
V. Çocuklar geceleri yalnız kalınca korkarlar.
Yukarıdaki cümlelerde geçen "çocuk" kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) l B) II C) III D) IV

10."Gelmek" Kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kabul etmek" anlamında kullanılmıştır?
A) Ahmet'in hareketleri bana yapmacık geldi.
B) Tatilde size geleceğiz.
C) Sonunda Orhan Bey'in dediğine geleceksiniz.
D) Bu palto bana çok pahalı geldi.

11."Dağ" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir ay boyunca dağ bayır dolaştılar.
B) Dağ gibi delikanlı yere serildi.
C) "Dağdan inme adam." diye söz etti.
D) Dağlar yurtsuzlara, yurt olmuştur.

12."Ne" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "her şey" anlamında kullanılmamıştır?
A) Bizim oğlan ne isterse alır.
B) Çarşıya çıkınca ne görse ister.'
C) Ne ekerseniz onu biçersiniz.
D) Kimin nesi varsa, getirsin, dedi.

13."Oğul" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Allah'tan ümit kesilmez ki oğul!
B) İki kızı, bir oğlu varmış.
C) Ahmet Bey oğlunun yüzüne dikkatlice baktı.
D) Kardeşinin oğlu yarın işe başlayacak.

14."Kötü" kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Kötü bir iş yaptığını anlamıştım.
B) Kötü davranışlarının sonu hüsrandır.
C) Çocuk oldukça kötü dayak yemişti.
D) Kötü olan her şey yok olmaya mahkumdur.

15."Son" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Son yağmurlar ekili alanlarda büyük hasara sebep oldu." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Son vagon da gözden kaybolunca evimize döndük.
B) Elindeki parasını son meteliğine kadar harcamış.
C) Bu işin sonunun buraya varacağını ona söylemiştik.
D) Son yılın önemli olaylarını aklından geçirmeye başladı.

16.Dolaşmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gezmek, gezinmek" anlamında kullanılmıştır?
A) Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
B) Bu kapı kapalı olduğu için arkadan dolaşınız.
C) Ortalıkta böyle bir söylenti dolaşıyor.
D) Şef, binanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu.

17.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmamıştır?
A)Dağın başından duman hiç eksik olmazdı.
B)Dört yol ağzında trafik yine tıkandı.
C)Ayakkabısının bağcıkları kopmuş.
D)Ağacın gövdesinde kocaman delik vardı.

18."Hikâye" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Batılı anlamda ilk hikâye yazarı Halit Ziya'dır.
B) Mesnevilerdeki konu klâsik halk hikâyeleridir.
C) Tanımlanması çok zor olan bir nesir türüdür hikâye.
D) Hikâyenizi bir kez daha anlatın polise.

19.Numaralanmış deyimlerin hangileri aynı anlamdadır?
1-göz dikmek 2-göz koymak 3-göz süzmek 4-göz kesilmek
A)1 ve 2 B)1 ve 4 C)2 ve 3 D)3 ve 4

20. “Uzak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
A)Annesi çok uzağa gitmemesini söyledi.
B)Uzaktan bir toz bulutu belirdi.
C)Evimiz okulumuza hiç uzak değil.
D)Yapıca, bana çok uzak biri.

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek