19 Oyun Bir Arada - Eğitimde Oyun

  Yazdır Tavsiye Et
Bu etkinlik 45667 defa incelendi.
28 Şubat 2005 Pazartesi

Oyunun Adı: Şef Der ki

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Çocuklar dirseklerini masaya dayar, ellerini yukarı kaldırıp bekler. Öğretmen (şef) oyuna başlar:

2.       Şef derki; parmaklar aşağı. (Parmaklar masaya bakar.)

3.       Şef der ki; parmaklar yukarı. (Parmaklar yukarı kaldırılır.)

4.       Şef der ki; parmaklar sallansın. (Parmaklar yukarıdaysa yukarıda, aşağıdaysa aşağıda sallanır.)

5.       Şef der ki; dedikten sonra oyunu yöneten sesini çıkarmaz, hiçbir hareket yapmazsa çocuklar da eski durumda kalırlar.

6.       Öğretmen; çocukları yanıltmak için söylediğinden başka bir hareket yapabilir. Bu sırada öğrenciler, öğretmenin dediğini yapmalı fakat yaptığını yapmamalıdır.

 

Oyunun Adı: Tünel Topu

Araç – Gereç: Top

Uygulama: 

1.       Öğrenciler birbiri arkasında sıralanır, bacaklarını açar beklerler.

2.       En önde duran öğrencinin eline top verilir.

3.       Öğretmenin işareti ile elinde topu tutan öğrenci; eğilerek topu, arkada bekleyen öğrenci arkadaşına verir.

4.       O da arkasındakine verir.

5.       Top en arkadaki öğrenciye geldiğinde topla koşarak en öne gelir.

6.       Oyun, her öğrencinin sıranın önüne gelip topu bir kez atmasına ile son bulur.

 

Oyunun Adı: Ayaklarını Islatma

Araç – Gereç: İp

Uygulama: 

1.       Oyun alanına birbirine paralel olmayan ve gittikçe daralan iki çizgi çizilir. (Çizgi yerine çamaşır ipi olsa oyun daha çekici olur.)

2.       Çizginin dar uçlarının açıklığı 30-40 cm, geniş uçlarının açıklığı 60-70 cm olmalıdır.

3.       Bu iki çizgi arası bir dere olarak adlandırılır.

4.       Öğrenciler bir taraftan hız alarak bu dereden atlamaya çalışırlar.

5.       Atlarken dereye düşen ayaklarını ıslatmış olur.

6.       Birkaç atlama sırasında ayaklarını ıslatmayan öğrenci başarılı olmuş olur.

7.       Öğrenciler derenin geniş yada dar yerinden atlamakla serbesttirler.

 

Oyunun Adı: Arı – Avcı – Serçe Oyunu

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler tutuşarak bir halka yaparlar.

2.       Bu halkanın dışında üç oyuncu eşit aralıklarla yerini alır.

3.       Bunlar sıra ile arı, avcı, serçe olurlar.

4.       Öğretemenin işaretiyle oyun başlayınca arı, avcıyı sokmak için; avcı, serçeyi vurmak için; serçe de, arıyı yemek için halkanın dışında kovalamaya başlar.

5.       Yakalanan öğrenci, oyunu bitirmiş sayılır. Oyuna yeniden başlanır.

 

Oyunun Adı: Kırkayak

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler birbiri arkasına dizilir, kollarıyla öndeki arkadaşının bellerinden sıkıca tutarlar.

2.       En önde olan kırkayağın başı, en sondaki de kuyruğu olur.

3.       Öğretmen işaret verdiği zaman; kırkayağın başı, kuyruğu yakalamaya çalışır.

4.       Kuyruk olan sondaki öğrenci de arkadaşlarından kopmadan sağa sola kaçar.

5.       Kırkayağın başındaki öğrenci, Kuyruğa dokunabilirse oyunu kazanır.

6.       Dizi koparsa kırkayak ölür ve oyuna yeniden başlanır.

 

 

Oyunun Adı: Canlı Top

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Çocuklar arasından bir ‘top’ seçilir.

2.       Top seçilen öğrenci çömelir, ellerini dizinin üzerine koyar.

3.       Diğer bir öğrenci de onun yanına gelir ve bir elini başının üstüne koyar.

4.       ‘Topum sıçra’ dediği zaman, öğrenci ayak uçlarından hız alarak ufak ufak sıçramalar yapar.

5.       Topla oynamak isteyen ise; elini yukarı aşağı indirir kaldırır, topla oynama taklidi yapar.

6.       Belli bir süreden sonra yer değiştirilir, yeniden oynamaya başlanır.

 

Oyunun Adı: Sahile - Havuza

Araç – Gereç: Tebeşir

Uygulama:

1.       Oyun alanına büyük bir daire çizilir.

2.       Öğrenciler geniş aralıklarla bu dairenin dışında sıralanır. Yüzleri daireye dönüktür.

3.       Öğretmen önce; ‘Çocuklar ortada bir havuz var. Ben ‘havuza’ dersem, herkes havuzun içine ayak üstü atlayacak; daha sonra ‘sahile’ dediğim zaman, çizgiye basmadan sahile sıçrayacaksınız yani çizgi dışına çıkacaksınız. Geç kalan, atlarken havuza düşen oyunda başarısız sayılacak .’ der.

4.       Bir kaç deneme yapıldıktan sonra oyunun biraz daha zor bölümüne geçilir.

5.       Öğretmen yanıltmak için, ‘Sahildeyken sahile, havuzdayken havuza’ der, öğrencileri şaşırtır.

6.       Şaşıran olursa oyundan çıkarılır.

 

Oyunun Adı: Ayak Yere Basmaz

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler arasında bir ebe seçilir.

2.       Diğer öğrenciler, belirlenmiş bir alan içine dağılırlar.

3.       Ebe ayağı yere basanları kovalamaya başlar.

4.       Diğer öğrenciler de; kendini kurtarmak ve yakalanmamak için ayaklarını yerden kesmeye çalışırlar. (Bir yere oturup ayakları yukarı kaldırabilir yada isterse bir taşın üzerine çıkabilir.)

 

Oyunun Adı: Mektup Var

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Bütün öğrenciler bir doğru üzerinde dizilir ve hepsine birer ‘şehir’ adı verilir. Ayaklarının etrafına da birer daire çizilir.

2.       Öğrencilerin dizildiği çizginin orta hattında ve 15 – 20 m uzaklıkta da bir kale yapılır.

3.       Öğrencilerin 5-6 m önünde ebe durur.

4.       Bütün öğrencilere ‘Size bir mektup vaaaar!’ diye bağırır.

5.       Öğrenciler de hep bir ağızdan ‘Neredeeen!’ diye bağırırlar.

6.       Ebe ; ‘Trabzon’dan’ diye bağırırsa evvelce Trabzon adını alan öğrenci yerinden fırlar ve ebeyi tutmaya çalışır.

7.       Ebe de tutulmamak için kaleye kaçar. Kaleye gelmeden yakalanırsa ebeliği devam eder. Yakalanmazsa adı söylenen ebe olur.

 

Oyunun Adı: Söylenti

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler daire şeklinde otururlar.

2.       Baştaki öğrenci bir kelimeyi yada cümleyi yanındakine fısıldar.

3.       Bu öğrenci de diğerine fısıldar.

4.       Son öğrenci kendisine söyleneni sesli olarak söyler.

  

 

Oyunun Adı: Boynuzlar Havaya

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğretmen, boynuzlu bir hayvanın boynuzunu (keçinin boynuzu) dediği zaman öğrenciler ellerini yukarı kaldırır.

2.       Boynuzu olmayan bir hayvanın boynuzu denirse (tavşanın boynuzu) ellerini kaldırmayacaklar.

3.       Yanıltmak için boynuzu olmayan bir hayvan söylenirken el kaldırılabilir.

 

 

Oyunun Adı: Uçtu Uçtu

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğretmen, ‘Uçtu uçtu’ dedikten sonra uçan bir hayvanın adını söylerse öğrenciler kollarını kanat çırpar gibi yanlarda açıp kapayacaklar.

2.       Söylenilen hayvan uçmuyorsa herkes olduğu gibi kalacak, hiç hareket etmeyecek.

 

 

Oyunun Adı: Kedi İle Fare

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler el ele tutuşup bir halka olur, yüzleri halkanın ortasına dönüktür.

2.       Bir öğrenci seçilir, bu ‘kedi’dir. Halkanın dışında yer alır.

3.       Başka bir öğrenci de fare olur. Halkanın içinde yer alır.

4.       Kedi, ‘Ben kediyim.’ diye seslenir.

5.       Fare de ‘Ben fareyim.’ diye cevap verir.

6.       Kedi, ‘Seni yakalayacağım.’ deyince fare de ‘Yakalayamazsın.’ cevabını verir.

7.       Kedi halkanın içindeki fareyi yakalamak isterken halkadaki öğrenciler –bozulmadan- buna engel olmak isterler.

8.       Diğer yönden farenin kaçışı için ona yol verirler.

9.       Fare yakalanınca oyuna yeniden başlanır.

 

Oyunun Adı: Şefin Yaptığını Yap

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler birbiri arkasında sıralanır. En önde bulunan grubun şefidir.

2.       Şef hangi hareketi yaparsa arkasında bulunanlar da aynı hareketi yapar.

3.       Hareketleri yapamayan, beceremeyen öğrenciler sıranın en arkasına geçer.

4.       Öğretmenin işaretiyle şef değişir, arkasındaki şef olur.

 

Oyunun Adı: Bülbül Kafeste

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler el ele tutuşarak halka oluştururlar.

2.       Ortasında 3-4 çocuk bülbül olur ve ‘cik cil’ diye dolaşmaya başlarlar.

3.       Halkadaki öğrenciler hep beraber: ‘Bülbül kafeste, bülbül kafeste’ diye şarkı söylerler.

4.       Bülbüllerin dışarı kaçmalarına engel olmak isterler.

5.       Kafesten kaçamayan bülbül kalmışsa; halkadaki öğrenciler: ‘Öt bülbülüm öt’ derler.

6.       Bülbüller de ‘Cik cik’ diye öterler.

7.       Halkadaki öğrenciler de ‘Güzel öttünüz, gelin aramıza karışın derler.’ ve oyuna yeniden başlarlar.

 

Oyunun Adı: Öt Kuşum Öt

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Öğrenciler arsından bir ebe seçilir, gözü bağlanır.

2.       Öğrencilerden birisi, ebenin karşısına geçer.

3.       Öğretmen, ebeye: ‘Bir arkadaşın karşında duruyor, ellerinle dokunarak onu tanı bakalım.’ der.

4.       Ebe arkadaşının önce ‘kız mı, erkek mi?’ olduğunu saçlarından, giysilerinden bulmaya çalışır.

5.       Tanıyamazsa : ‘Öt kuşum öt.’ der, o da ‘Cik cik’ diye öter.

6.       Ebe arkadaşını tanıyabilirse başarılı sayılır.

Oyunun Adı: Çin – Çan (İp Oyunu)

Araç – Gereç: İp, lastik

Uygulama:

1.       İpin iki ucu birbirine bağlanır. İpin uzun olması gerekir.

2.       İki kişi ayakların ipi gergin olacak şekilde yerleştirirler.

3.       Bir kişi oradan atlar.

4.       Atlarsa ip tekrar yükseltilir. Değerse ipi o tutar, diğerleri atlarlar.

 

Oyunun Adı: Kovalamaca

Araç – Gereç: -

Uygulama:

1.       Bir kişi ebe olur.

2.       Ebe, diğer öğrencileri yakalamaya çalışır.

3.       Ebe, öğrencilere yaklaşırken ‘kemik’ derlerse onlara dokunamaz.

4.       Kemik diyemeden öğrenciye dokunursa ebelik ona geçer.

 

Oyunun Adı: Mendil Kapmaç Oyunu

Araç – Gereç: Mendil, düdük

Uygulama:

1.       İki grup oluşturulur.

2.       Her gruptan bir kişi ortada durur ve ellerinde mendil vardır.

3.       Düdük çalınarak oyun başlatılır.

4.       Her gruptan 1, kişi koşarak ortada duran kendi arkadaşlarının elindeki mendili alarak geriye döner ve 2. sıradaki arkadaşına verir.

5.       O da mendili alarak süratle ortadaki kendi oyuncusuna teslim eder ve geri döner.

6.       3. öğrenci de 1. öğrenci gibi yapar. Bu şekilde devam eder.

7.       Önce bitiren oyunu kazanır.

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                            Selçuk LİMAN

Akarca  İ.Ö.O. /Mersin

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek