Türkçe Dersi Plan Örneği

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 52810 defa incelendi.
29 Eylül 2004 Çarşamba

DERS PLANI
Dersin adı:TÜRKÇE
Sınıf-Süre:40 +40=80 dakika
HEDEFLER
Sesli sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek.
Türkçe derslerinde her türlü etkinliklere katılabilmek,varılan sonuçları anlatabilme.
Kelimeleri,takıları,ekleri doğru anlayabilme,yazabilme.
DAVRANIŞLAR
Bir öykü yazısını anlamlı olarak(durak ,vurgu ve tonlamalara dikkat ederek)okuyabilmek.
İzlenen bir filmin oyunun okunan bir yazının olaylarının sırasını sebep sonuç ilişkisini kişilerini kavrayabilmek.
Kelime dağarcığını Türk Dil İnkılabı doğrultusunda zenginleştirmek.
Doğru ve düzgün konuşabilmek.
Türkçe’de türetme yollarını işlek çekim eklerini kavrayabilmek.
İsimleri tanımak ve kullanabilmek.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Soru cevap.Anlatım,örnekleme.sesli okuma,Araştırma inceleme

ARAÇ GEREÇLER
“Birlik Bozulunca” adlı okuma parçası.
Türkçe Sözlük,Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Türkçe Öğretiminde Görsel İşitsel Kinestetik Uygulamalar
(Sayfa:23-24-25 de durum eklerini anlatan çalışma kağıtları)
Ansiklopediler.Kaynak Kitaplar
Bütün Dünya Dergisi (Hayvan Resimleri)

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ
Hazırlık
Bir işi birlikte yapmak deyince ne anlıyorsunuz?
Günlük hayattan birlik beraberlik anlatan bir örnek verebilir misiniz?
İşleniş


ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE DERSİN İŞLENİŞİ
SÖZEL DİLSEL ZEKA

Birlik Bozulunca adlı metni öğretmen örnek olarak okur.Metin iki üç öğrenciye sesli şekilde okutulur.
GÖRSEL VE MEKANSAL ZEKA


Hikayede anlatılanları resimleyiniz.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan bir poster hazırlayınız.

Ana fikrin resmini yapınız.


MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKA


HİKAYE HARİTASI
Hikayenin adı……………………………….

Yer                        Ana Karakterler                 Sorun-Çatışma


 Zaman                 Ara Karakterler                    Çözüm


Ana fikirSÖZEL DİLSEL ZEKA

Alfabemizdeki harflerle başlayan kuş isimlerini bulunuz.
A= E=   I= L= Ö=   Ş=
B= F=   İ= M= P=   T=
C= G=   J= N= R=   U=
D= H=   K= O= S=   Ü=
 
V=                        Y=                          Z=

Olayları önem sırasına göre anlatınız…


KİŞİLER ARASI SOSYAL ZEKA

Sınıf içinde birlik ve beraberliği sağlamak için neler yapıyorsunuz?

DOĞACI VAROLUŞÇU ZEKA
1-Doğada birlik ve beraberlik içinde yaşayan hayvan topluluklarına örnekler veriniz.

2-Çevrenizde bulunan herhangi bir kuşu gözlemleyip kuşun özelliklerini yazınız.
KİŞİSEL İÇSEL ZEKA
Ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini sağlamak için neler yapıyorsunuz?

MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKA
Orta Asya’da kurulan Türk devletleri, (Hunlar,Göktürkler,Uygurlar )ile kuşların yaşadığı olaylar arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz?

GÖRSEL MEKANSAL ZEKA
İsimleri verilen hayvanların resimlerini çiziniz.
KARTAL LEYLEK TAVŞAN
MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKA

“Avcı,kuş,Türk,göl,kenar,sevgi,yiyecek,hava,Aral,ördekler,kaz,karatavuk,çiftçi,yem,tarla,korku,yuva,defterler,Karahanlılar,sevgi “

Yukarıdaki isimleri aşağıdaki yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.
CİNS     ÖZEL     SOMUT     SOYUTTEKİL      ÇOĞUL

 


SÖZEL DİLSEL ZEKA
1-Birlik ve beraberliğin önemini dile getiren bir öykü anlatınız veya yazınız.
2-Parçanın ana düşüncesine uygun atasözlerini araştırarak yazınız.
3-Birlik ve beraberlikle ilgili bir slogan bulunuz.

MÜZİKSEL RİTMİK ZEKA
İnsanların ve bütün canlıların birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşamasını dile getiren bir şarkı var.Hatırlayabildiniz mi?
Öğretmen ipucu verebilir…
Bütün Dünya şarkısı istekli öğrencilerden birine söylettirilebilir.

YARATICI ETKİNLİK
Bir günlüğüne çevre bakanı olsaydınız soyu tükenmekte olan hayvanlar için ne gibi önlemler alırdınız?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Durum ekleri ile ilgili uygulama çalışmaları yapılır.
Metin bir iki öğrenciye sözlü olarak anlattırılır.

Türkçe Öğretmeni Okul MüdürüWeb Sayfası : http://

 

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek