Ders Planı

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 38989 defa incelendi.
26 Aralık 2004 Pazar

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

EYLÜL   3. HAFTA          5 SAAT - Tanışma ve tanışmayı kavrayabilme.

- Konuşma kurallarını kavrayabilme.

- İstiklal Marşımızı şekil ve öz yönünden inceleyebilme.

- Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kavrayabilme.

-Türkçe dersinin işleniş yöntemlerini  kavrayabilme.

-Türkçe sözlük,İmlâ(yazım)kılavuzu,ansiklopedi gibi kaynaklardan yararlanmayı kavrayabilme.        -Anlatılanları dinleyip izleyebilme.

-Kendini tanıtmayı,başkalarını tanıştırmayı kavrayabilme

- Konuşma kurallarını  kavrayabilme.

- İstiklal Marşımızı özü  ve şekil özellikleriyle kavrayabilme.

- İstiklal Marşımız yoluyla Millî Mücadelenin önemini kavrayabilme.

-Türkçe dersine nasıl hazırlanacağını kavrayabilme.

-Ne gibi kaynaklardan yararlanabileceğini kavrayabilme.   - Kurallara uygun konuşabilme.

-Kendini tanıtabilme,başkalarını tanıştırabilme.

- İstiklal Marşımızı anlamına göre okumayı kavrama.        -Daha önceki yıllarda edindiği bilgileri değerlendirebilme.

-Yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımını kavrama.  AMAÇ 1- Yazı dersinin amaçlarını kavrayabilme DAVRANIŞLAR Tablalı uçların birden beşe kadar numaralandırıldığını söyleme-yazma Tablalı ucun kalem sapına takılarak kullanılması gerektiğini söyleme-yazma Tablalı uçları yazarken başlangıç ve bitimindi yuvarlak izler bıraktığını söyleme ve yazma Tablalı uçların kullanıldıkları yerleri söyleme-yazma         

 

 

 

“İstiklâl Marşı”

M. Akif. ERSOY 

            4. HAFTA          5 SAAT ¨ Dil, ana dili ve dil bilgisi kavramlarını öğrenebilmek,

¨ Konuşma ve yazılarını uygun bir plâna göre açıklayabilmek,

¨ Türkçe dersinin, işleniş yöntemlerini kavrayabilmek,

¨ Türkçe Sözlük, İmlâ Kılavuzu, ansiklopedi, antoloji gibi kaynaklardan yararla       ¨ Düz yazıyı ve özelliklerini kavrayabilme,

¨ Paragraf ve satır başı kavramlarını sezebilme.   ¨ Bir düz yazıyı anlamlı olarak okuyabilme.Düşüncelerini uygun bir plana göre geliştirip anlatabilme, bu amaçla bir konudaki düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak açıklayabilme.      ¨ Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını, deyimleri kavrayabilme.                  

 

 

Dil-EZOP

Olay yazsı        

            5.HAFTA           5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir şiiri çeşitli yönleriyle kavrayabilmek, ¨ Bir şiiri anlamlı olarak (duraklara, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek) okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,    ¨ Yurt sevgisi ile ilgili düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak açıklayabilme,    ¨ Eş anlamlı, karşıt anlamlı, sesteş sözcükleri kavrayabilme,         AMAÇ 2- Tablalı uçları kullanabilme becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Tablalı ucu kalem sapına kuralına uygun takma Tablalı uca damlalıkla mürekkep koyma Aynı kalınlıkta çizgiler elde edebilmek için Tablalı ucu boş bir kağıtta deneyerek fazla mürekkebi atma Tablalı ucu kağıt yüzeyine fazla bastırmadan tam oturtarak çizgiler çizme AMAÇ 3- Tablalı uçla çizgi alıştırmaları yapabilme DAVRANIŞLAR Tablalı uçla dik,eğik, yuvarlak ve yatay çizgiler çizme Tablalı uçla dik,eğik, yuvarlak ve yatay çizgileri karışık çizme Bu çizgileri kullanarak tablalı uçla kenar süsleri yapma      

 

 

Anadolu Toprağı (şiir)   

 

EKİM     1. HAFTA          5 SAAT - Sesli ve sessiz okuma tekniğini geliştirebilme

- Bir anıyı, çeşitli yönleriyle kavrayabilme

- Çeşitli kaynaklardan yararlanabilme alışkanlığı kazandırabilme

-Cümlenin öğeleri ve yüklemlerine göre cümleler Anıyı, özelliklerini, hikaye ile benzer ve farklı yönlerini kavrama     Okuduğu bir yazıyı eleştirme

Bir anısını anlatabilme    Cümlenin öğeleri ve yüklemine göre cümleleri kavrayabilme

 

Ünlem işareti(!)            

Hiç Unutma-yacağım Ses-Anı     

            2. HAFTA          5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilme, dramatizasyon  yapabilme

 

- Kelime dağarcığını, zenginleştirebilme

 

-Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırabilme

 

 

-Özne ve yüklem uygunluğunu kavrayabilme        - 350 – 450 kelimelik bir olay yazısını anlına uygun olarak okuma

- Hikâyelerin özelliklerini kavrama           - Okunan bir olay yazısının öğelerinin gösterme

- Okunan bir olay yazısını özetleme         Özne ve yüklem uygunluğunu kavrayabilme                    

 

 

Sığırcık Kayası-Hikaye    

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER         

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ                               

EKİM     3. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir roman parçasını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek, okunan bir kitap hakkında açıklamalarda, eleştirilerde bulunabilmek, yargıya varabilmek.

-Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilmek.           ¨ 350-450 sözcüklük bir olay yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Okunan yazının olaylarını, yerini, zamanını, başlıca kişilerini, roman türünü kavrayabilme,

-Atatürk'ün Türk milletinde gördüğü temel özelliklerin neler olduğunu açıklamak.    ¨ Bilinen bir kimseyi (gerektiğinde bir hayvanı, eşyayı, olayı, yeri) tasvir yoluyla yazılı olarak tanıtabilme.  ¨ Nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleçlerini kavrayabilme.            AMAÇ 4- Tablalı uçla, dik temel yazı büyük harfleri yazma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Kullanılacak taslalı ucun kalınlığını seçme, Tablalı uçla, dik temel yazı büyük harfleri yazmak için, seçilen ucun kalınlığını beş veya sekiz katı eninde paralel çizgiler çizme, Dik temel yazı büyük harflerde harf boyunun yarısı kadar aralık bırakabilme, Örneğine uygun yazılar yazabilme AMAÇ 5-Tablalı uçla, dik temel yazı küçük  harfleri yazma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Kullanılacak taslalı ucun kalınlığını seçme, Tablalı uçla, dik temel yazı küçük harfleri yazmak için, seçilen ucun kalınlığını beş veya sekiz katı eninde paralel çizgiler çizme,  Küçük ve büyük harflerin yan yana kullanımında küçük harf gövdesinin iki katı oranında aralık bırakabilme, Örneğine uygun yazılar yazabilme           

 

 

Eşkıyanın Sonu-Roman  

            4. HAFTA          5 SAAT ¨ Bir anıyı çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Ünsüzlerin çeşitlerini, ünsüzlerle ilgili kuralları, noktalama işaretlerinin kullanımını kavrayabilmek,

¨ Tören, bayram, şölen, şenlik gibi hareketli bir olayı anlatabilmek,           ¨ Biyografi özellikleri ve plânıyla kavrayabilme,

¨ Radyoda, televizyonda, ilgi duyduğu haber vb. yayınları dinleyip izleyebilme.       ¨ Okunan parçadaki bir paragrafı açıklayabilme,

¨ Bayram, tören, şölen, şenlik gibi hareketli bir olayı, yerini ve orada olanları anlatabilme,  ¨ Konuşmaların yazıya nasıl aktarılacağını öğrenebilme.                   

 

 

Ben İsterim ki-ŞİİR        

KASIM   1. HAFTA          5 SAAT ¨ Söyleşi ve plânını kavrayabilmek,

¨ Ünlü ve ünsüz harflerle heceyi tanıyabilmek,

¨ Bir konuda düşünce ve duygularını anlatabilmek,           ¨ 150-200 sözcüklük bir düşünce yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Söyleşi, özellikleri ve plânıyla kavrayabilme.      ¨ Bir konudaki düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak açıklayabilme.   ¨ Hecelerin oluşumunu kavrayabilme,                      

Hata yapmaktan Korkmayın

(Söyleşi)          

1 .YAZILI

            2. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

-Atatürk'ün hayatıyla ilgili olayları ve olguları kavrayabilmek          Atatürk'ün doğum tarihini ve yerini aile bireylerini çocukluk döneminde içinde bulunduğu sosyal ve kültürel durumu açıklama,

-Atatürk'ün hayatını konu alan bir parçayı okuma           

             Atatürk'ün ölüm tarihini ve yerini söyleyip yazabilme, Atatürk'ün hayatını anlatan parçanın ana düşüncesini söyleyebilme            Ünsüz harfler ve özelliklerini kavrayabilme ve ünsüz yumuşaması             

 

Atatürk’ün Hayatı

Biyografi          

            3. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir düşünce yazısı olan fıkrayı çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Güncel yayınları izleyebilmek ve düzeyine

¨ Ulamayı kavrayabilmek, sayıların yazımını öğrenebilmek, tırnak işaretinin önemini kavrayabilmek, ¨ 150-200 sözcüklük bir düşünce yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,¨ Okunan fıkrayı, tür özelliklerini, plânını, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini kavrayabilme         ¨ Bir konudaki duygu ve düşüncelerini uygun bir plâna göre açıklayabilme.

 ¨ Bir konuda düşündüklerini anlatıp yazabilmek.  ¨ Ulamayı kavrayabilme,

¨ Sayıların yazımını öğrenebilme,

¨ Tırnak işaretinin işlevini kavrayabilme.                 

 

10. Adam (fıkra)           

 

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

KASIM   4. HAFTA          5 SAAT            

¨Atatürk'ün hayatını konu alan bir parçayı okuyabilmek,dinleyebilmek, (Atatürkçülük 2. Hedef)

¨Bir makaleyi çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨Bitişik ve ayrı yazılan sözcükleri kavrayabilmek

¨ Düşüncelerini açıklayabilen bir yazı  ve dilekçe yazabilme          

¨Atatürk'ün fikir hayatında aklın, bilimin, okuma ve araştırmanın önemli bir yeri olduğunu anlayabilme,

¨Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨150-200 sözcüklük bir makaleyi anlamlı olarak okuyabilme,

¨Makaleyi özellikleriyle tanıyabilme         ¨Çevrenin doğal, toplumsal ve ekonomik olaylarını gereğine uygun olarak tartışabilme,

¨Dilekçe yazabilme,

¨Bir konudaki düşüncelerini anlatabilme  

¨Bitişik ve ayrı yazılan birleşik sözcükleri kavrayabilme      AMAÇ 6-Tablalı uçla, eğik temel yazı büyük  harfleri yazma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Kullanılacak tablalı ucun kalınlığını seçme, Tablalı uçla, eğik temel yazı büyük harfleri yazmak için, seçilen ucun kalınlığını beş veya sekiz katı eninde paralel çizgiler çizme,  Küçük ve büyük harflerin yan yana kullanımında küçük harf gövdesinin iki katı oranında aralık bırakabilme, Örneğine uygun yazılar yazabilme  

 

 

 

Atatürk’ün Fikir Hayatı (Makale) sy.102   

ARALIK  1. HAFTA          5 SAAT ¨ Bir gezi yazısını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Ünlülerin çeşitlerini ve büyük ünlü uyumunu kavrayabilmek, noktalama işaretlerinin kullanımını öğrenebilmek,

¨ Gezilip görülen bir yeri anlatabilmek,    ¨ Gezi yazısını, özelliklerini, tasvir ve çeşitlerini kavrayabilme,

¨ Çeşitli kaynaklardan yararlanabilme.     ¨Yakın çevreyi, bilinen bir köy, kasaba, kent vb. tasvir edebilme.   Ünlülerin özelliklerini ve Büyük ünlü uyumunu kavrayabilme          AMAÇ 7-Tablalı uçla, eğik temel yazı küçük  harfleri yazma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Kullanılacak tablalı ucun kalınlığını seçme, Tablalı uçla, eğik temel yazı küçük harfleri yazmak için, seçilen ucun kalınlığını beş veya sekiz katı eninde paralel çizgiler çizme,  Küçük ve büyük harflerin yan yana kullanımında küçük harf gövdesinin iki katı oranında aralık bırakabilme, Örneğine uygun yazılar yazabilme

AMAÇ 8- Rakamları tablalı uçla yazma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Rakamları tablalı uçla, örneğine uygun dik yazma, Rakamları tablalı uçla, örneğine uygun eğik yazma,         

 

Kurşunlu Şelâlesi (gezi yazısı)    

 

 

2 .YAZILI

            2. HAFTA          5 SAAT - Sesli  okuma tekniğini geliştirebilme

- Söyleşi  türünün özelliklerini kavrayabilme

- Düzenine uygun yararlı kitapları seçebilme

- Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme

- Kelimeleri, takıları doğru anlayabilme ve yazabilme        - 150 – 200 kelimelik bir düşünce yazısını anlamına uygun olarak okuma

- Düzeyine uygun kitaplar bulup onlardan yararlanma       - Aynı konuyu işleyen değişik türdeki yazıları karşılaştırma

- Değerlendirme yapma, görüş ve düşüncelerini açıklama Noktalama ve imlâ ile ilgili bilgileri pekiştirme                 

 

Kitap az yaşamayı önler-Söyleşi 

            3. HAFTA          5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilme

- Kelime hazinesini geliştirebilme

- Bir şiiri çeşitli özellikleriyle kavrayabilme

 

            - Bir şiiri biçin ve öz açısından inceleme

- Bir şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuma         - Şiirin ana duygusunu kavrama, anlatma

- Beğenilen şiirleri ezberleme

            Ünlü düşmesini kavrama ve ikilemeler                

 

 

Anama Mektup-Şiir       

            4. HAFTA          5 SAAT ¨ Çeşitli kaynaklardan yararlanabilme,

¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Atasözlerini ve özelliklerini kavrayabilmek,

¨ Kaynaşma kuralını kavrayabilmek,

¨ Bir atasözünü açıklayabilmek.   ¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨ Atasözlerini ve özelliklerini kavrayarak onları çözümleyebilme,

¨ Özdeyişlerle atasözlerinin benzerlik ve farklılıklarını kavrayabilme,          ¨ Doğru ve düzgün konuşabilme.                                                                      

¨ Düzeyine uygun atasözlerini açıklayabilme.       ¨ Argo sözcükleri tanıyabilme.

¨ Ünsüzlerin benzeşmesi kuralını kavrayabilme,

¨ “mi” soru ekinin kullanımını kavrayabilme,                   

 

 

 

Atasözleri         

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

ARALIK  5.HAFTA           5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek, dramatizasyon yapabilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir oyunu (Karagöz oyununu) çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Genel çizgileriyle sözcükleri tanıyabilmek, noktalama işaretlerinin kullanımını kavrayabilmek,

¨ Bir oyunu seslendirebilmek.     ¨ 350-450 sözcüklük bir oyunu, vurgu ve tonlamalara uygun olarak seslendirebilme.

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨ Karagöz oyununu ve özelliklerini, Türk tiyatrosunun tarihi gelişimini kavrayabilme.           ¨ Başsağlığı dileme, teşekkür etme vb. hazırlıksız konuşmalar yapabilme.

¨ Bir tiyatro oyunundan alınmış bölümü, vurgu ve tonlamalara uygun seslendirebilme, gerektiğinde oynayabilme.     ¨ Genel çizgisiyle sözcükleri tanıyabilme,

¨ Uzun çizgi ile yay ayracın kullanımını kavrayabilme.       AMAÇ-9 Tablalı uçla blok yapma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Tablalı uçla blok yapacak konuyu seçme, Tablalı uçla yazacağı yazı türünü seçme, Yapılacak bloğun taslaklarını hazırlama, Seçtiği taslağı çizgisiz kağıt yüzeyine kurşun kalemle bastırmadan hafif çizgilerle yerleştirme, Kullanacağı tablalı ucun kalınlığını seçme, Kurşun kalemle hazırlanan bloğu tablalı uçla yazma         

 

Babamın Ölümü (Karagöz Oyunu)          

OCAK

            1. HAFTA          5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilme

- Kelime dağarcığını zenginleştirebilme

- Biyografi türünü kavrayabilme

- Yapım ve çekim eklerini kavrayabilme

            - Önemli kişileri tanıma, örnek alma

- Biyografiyi ve özelliklerini kavrama        - Biyografi örneklerini sınıfa getirme

- Biyografi örneği okuma, anlatma          Türkçe’de ek bilgisi,yapım ve çekim eklerini kavrayabilme

¨ Kök, ek (yapım-çekim ekleri) ve gövdeyi kavrayabilme,             

 

 

Bir Hastalığın Yenilişi-

Biyografi          

 

 

 

3 .YAZILI

                                                                                  AMAÇ 10- Dekoratif yazının özelliklerinin bilgisini kazanabilme DAVRANIŞLAR Dekoratif yazının temel yazı harflerinin belirli bir düzen içerisinde özenli ve zevkli bir şekilde hazırlanmasıyla oluştuğunu söyleme-yazma, Dekoratif yazının okuyanın duygularını etkilemesi yönüyle, anlatımın daha güçlü, akılda kalıcı olduğunu söyleme yazma, Dekoratif yazının kullanıldığı yerleri söyleme yazma                    

            2. HAFTA          5 SAAT Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Özel mektup ve iş mektuplarını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Sözcüklerin yapısına göre çeşitlerini (basit, türemiş, birleşik), sözcük türetme yollarını kavrayabilmek, yazım kurallarını uygulayabilmek,

¨ Çeşitli mektuplar ve zarf üstü yazabilmek, alındı belgesi doldurabilmek.

            ¨ Bir mektubu anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨ Bir özel mektubu biçim ve öz yönünden inceleyebilme, mektup türlerini kavrayabilme.      ¨ Yazım yanlışı yapmadan, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanarak, çeşitli özel mektup ve iş mektuplarıyla zarf üstü yazabilme, alındı belgesi, havale kağıdı vb. doldurabilme.    ¨ Basit, türemiş ve birleşik sözcükleri kavrayabilme,

¨ Hitapların yazılışını öğrenebilme,

 

¨ İşlek yapım ekleriyle yeni sözcükleri türetebilme.                      

 

 

Haşlanmış Tavuk (mektup)        

            3. HAFTA          5 SAAT - Sesli – sessiz  okuma tekniğini geliştirebilme

- Kelime dağarcığını zenginleştirebilme

- Benzetmeyi ve öğelerini bulabilme

- Gezi yazısının özelliklerini kavrayabilme

            - Anlam özelliklerine göre kelimelerin  kullanımını kavrama

- Kitap okuma alışkanlığı ve zevki kazanarak değerli eserleri kendi başlarına arayıp bulma, okuma   - Bir gezide görülenleri ve edinilen izlenimleri yazılı olarak anlatma. İsim ve isim çeşitlerini kavrama örneklerde gösterme(Özel,cins)              

 

 

Van Gölü

(Gezi Yazısı)     

 

 

 

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

 

ŞUBAT

            2.HAFTA           5 SAAT - Olay yazısındaki anlatım biçimlerini kavrayabilme

- Dinleme izleme okuma, anlama becerilerini geliştirebilmek

-  Soyut, somut,tekil,çoğul anlamlı kelimeleri kavrayabilme

            - Olay yazısındaki anlatım biçimlerini kavrama

- Olay yazılarını ve özelliklerini kavrama   - Okunan bir olay yazısını söz dizimi yanılış yapmadan yazım ve noktalamaya uygun olarak özetleyip yazma İsim ve isim çeşitlerini kavrama .Soyut, somut,tekil,çoğul anlamlı kelimeleri kavrayabilme   AMAÇ 11- Dekoratif yazının önemini takdir edebilme DAVRANIŞLAR Dekoratif yazının önemiyle ilgili açıklamalar yapma, okul veya sınıf panosuna dekoratif yazının önemiyle ilgili yazılar yazma, Dekoratif yazının önemini anlatan yazıları okuma, Dekoratif yazıları arkadaşlarına okumaları için önerme AMAÇ-12 Tablalı uçla dekoratif yazı yazma becerisi kazanabilme DAVRANIŞLAR Tablalı uçla dekoratif yazıyla yazacağı konuyu seçme, Dekoratif yazı türünü seçme, Dekoratif yazı yazacağı tablalı ucun kalınlığını seçme, Konuyu seçilen dekoratif yazı örneğine uygun olarak yazma

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablalı uçla yazı dekoratif yazı yazma etkinliğini sürdürme           

 

İhtiyar Balıkçı-Masal      

            3. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Olay yazısı olan fıkraları çeşitli yönleriyle kavrayabilmek, kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırabilmek, dinleme, anlama, anlatma ile ilgili becerilerini geliştirmek,

¨ Somut-soyut adlarla, tekil-çoğul adları ve topluluk adlarını kavrayabilmek,

¨ Dinlenen ya da okunan bir masalı anlatabilmek, Bir düz yazı ile manzum yazıyı anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨ Olay yazısı olan fıkraları kavrayabilme,

¨ Düz yazı ile manzum yazıyı karşılaştırabilme,

¨ Nasrettin Hoca aracılığıyla Türk kültürünün bir parçası olan gülmeceyi tanıyabilme, Türk diline sevgiyi geliştirebilme,         ¨ Bir manzum yazıyı düz yazıya çevirip yazabilme,

¨ Bildiği bir fıkrayı anlatabilme.   ¨ Adın durumlarını, durum eklerini ve bu eklerin yazımına ilişkin kuralları kavrayabilme,

                       

 

 

 

 

Nasrettin Hoca'dan Fıkralar        

            4. HAFTA          5 SAAT Bir röportajı çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Dinleme, izleme, okuma alışkanlık ve becerisini, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirebilmek,

¨ Ad tamlamalarını, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerinin kullanımını kavrayabilmek,

            -Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨ Bir röportajı çeşitli yönleriyle kavrayabilme,

¨ Radyoda, televizyonda ilgi duyduğu yayınları izleyebilme, en az bir günlük gazeteyi ve haftalık ya da aylık dergiyi izleme alışkanlığı kavrayabilme.    ¨ Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme, bu yolla türlü konularda tasarladıklarını ve düşündüklerini anlatabilme.      ¨ Ad tamlamalarını kavrayabilme,

¨ Kısaltmaların yazımını ve tırnak işaretinin görevlerini kavrayabilme.                   

 

 

Ekran Efendi'nin Tutsakları  (röportaj)    

MART

 

            1. HAFTA          5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilme, dramatizasyon yapabilme

- Kelime dağarcığını, zenginleştirebilme

- Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırabilme

- Sıfatları kavrayabilmek - 350 – 450 kelimelik bir olay yazısını anlına uygun olarak okuma

- Hikâyelerin özelliklerini kavrama           - Okunan bir olay yazısının öğelerinin gösterme

- Okunan bir olay yazısını özetleme         Sıfat ve çeşitlerini kavrayabilme             

 

 

Uyku-Hikaye     

 

 

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

 

MART   2.HAFTA           5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilme

- Şiiri çeşitli özellikleriyle kavrayabilme

- Vurgu ve tonlamayı kavrayabilme

- Sıfat ve sıfat türlerini kavrayabilme       - Bir şiiri vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okuma

- Şiirin kendine özgü plânını ve ana duygusunu kavrama   -Verilen konuyla ilgili şiir seçme

- Beğenilen şiirleri ezbere, anlamlı okuma           -Sıfat ve sıfat türlerini kavrayabilme

-Sıfat tamlaması           

 

 

Tablalı uçla yazı dekoratif yazı yazma etkinliğini sürdürme

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Yüksek evde oturanların türküsü-Şiir      

            3. HAFTA          5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir makaleyi çeşitli yönleriyle kavrayabilmek, düzeye uygun düşünce yazılarını anlayabilmek, eleştirebilmek, onlardan yararlanabilmek,            ¨ 150-200 sözcüklük bir düşünce yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,    ¨ Bir konuda düşündüklerini plânlı bir biçimde yazarak anlatabilme,      Zamir(adıl)ve çeşitleri ¨ Genel çizgileriyle zamirleri tanıyabilme, sözcük durumundaki zamirleri (kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir, soru zamiri) kavrayabilme.                       

 

Dil ve Kimlik (Makale)    

            4. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir tiyatro yapıtını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Zamirleri kavrayabilmek,

¨ Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilmek, yazılarını uygun bir plâna göre geliştirebilmek,

-Atatürk'ün fikir hayatına ilgi duyuş.         ¨ 350-450 sözcüklük bir diyalogu anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,    ¨ Diyalog biçimindeki bir yazıyı, abartmadan, rol yapmaya sapmadan, sesleri doğru çıkarıp vurgularına özen göstererek seslendirebilme, gerektiğinde oynayabilme, yeteneği varsa bu becerisini geliştirebilme, Cümle vurgusu             

 

 

Çatallı Köy (tiyatro)       

            5. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir fablı çeşitli yönleriyle kavrayabilmek.           ¨ Bir manzumeyi anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,    ¨ Okunan ya da dinlenen bir fablı anlatabilme,    

¨ Sıfatlarla zamirleri birbirinden ayırmayı kavrayabilme.  

Tablalı uçla yazı dekoratif yazı yazma etkinliğini sürdürme

           

 

Atla Eşek (fabl) 

 

 

1 .YAZILI

 

 

 

 

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

 

NİSAN

            1.HAFTA           5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir roman parçasını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek, kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını geliştirmek

¨ Bir roman parçasını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek, kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını geliştirmek,      ¨ 350-450 sözcüklük bir olay yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme.    ¨ Bir konuda düşündüklerini anlatabilme. ¨ İş, hareket, oluş kavramlarını ve bunların ortak adı olan fiili (eylemi), fiillerin mastar durumunu kavrayabilme.         

 

 

AMAÇ 13- Bitişik eğik yazıyla kompozisyon yazabilme DAVRANIŞLAR Bitişik eğik yazıyla yazacağı kompozisyonun konusunu seçme, Yazacağı bitişik eğik yazı için kalem türünü seçme, Seçtiği konuyu çizgisiz kağıda, okunaklı, süratli bir şekilde kuralına uygun olarak bitişik eğik yazıyla yazma, Yazdığı kompozisyonun bitim yerinin sağ alt köşesine kuralına uygun olarak imza atma

 

 

 

 

           

 

 

İlk Uçuş-Roman

            2. HAFTA          5 SAAT - Sesli okuma tekniğini geliştirebilme

- Kelime hazinesini geliştirebilme

- Bir şiiri çeşitli özellikleriyle kavrayabilme

-Fiillerde şahıslar ve ekleri kavrayabilme  - Bir şiiri biçin ve öz açısından inceleme

- Bir şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuma         - Şiirin ana duygusunu kavrama, anlatma

- Beğenilen şiirleri ezberleme

            Fiillerde şahıslar ve ekleri kavrayabilme              

Bebeklerin Milleti Yok-Ataol Behramoğlu

Şiir      

            3. HAFTA          5 SAAT ¨ Atatürk’le ilgili bir anıyı okuyabilmek, dinleyebilmek (Atatürkçülük 3.hedef)

¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,            ¨ 350-450 sözcüklük bir olay yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

-Atatürk'le ilgili bir anıyı okuma   ¨ Çeşitli kaynaklara başvurmayı ve onlardan yararlanmayı öğrenme,   Anıda geçen olayları açıklama, bu anının ana fikrini açıklama

            -Fiillerde şahıslar ve ekleri kavrayabilme,örnekleme

-Bir metinde geçen sözcük ve deyimleri cümlede kullanabilme.                

 

Atatürk Coğrafya Sınavında (anı)

            4. HAFTA          5 SAAT

- Okuma alışkanlığı kazanabilme

- Kelime dağarcığını zenginleştirebilme

- Bir hikayeyi çeşitli yönleriyle kavrayabilme

- Fiillerde haber kiplerini kavrayabilme    -Hikayede olay, olayın geçtiği yer, olayın kahramanlarını söyleme, yazma

- Düzeyine uygun kitaplardan faydalanma            -Okunan bir olay yazısını oyunlaştırma     - Fiillerde haber kiplerini kavrayabilme

Zaman ekleri olumlu ve olumsuz halleri  

 Bitişik eğik yazıyla kompozisyon yazma etkinliği  

 

Kırmızılı Balon-Hikaye    

 

 

2 .YAZILI

 

 

 

 

 

 

 

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

 

MAYIS

            1.HAFTA           5 SAAT ¨ Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara başvurarak, içinde yaşadıkları yurdu, toplumu daha iyi tanımaları, sevmeleri için kullanabilme yöntemi kazandırabilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

Atatürk’ün müzik ve folklorun geliştirilmesine verdiği önemi anlatan bir parçayı okuyabilmek, dinleyebilmek, (Atatürkçülük 5.hedef).

            ¨ Düzeyine uygun yararlı kitapları seçebilme, onlardan yararlanabilme,

¨ Bir yazıyı anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

¨ Günlüğü, özelliklerini, anı ile benzer ve ayrı yönlerini kavrayabilme,

            ¨ Günlük tutma alışkanlığı kazanabilme,

¨ Bayram, tören, şölen, şenlik gibi hareketli bir olayı, yerini ve orada olanları kısaca anlatabilme.    ¨ Fillerin soru biçimini kavrayabilme,

¨ Fiil çekimi ile ilgili öğrenilenleri pekiştirebilme,

            

 

Bitişik eğik yazıyla kompozisyon yazma etkinliğini sürdürme         

 

 

 

Halk Oyunları (deneme) 

            2. HAFTA          5 SAAT - Sesli ve sessiz okuma tekniğini geliştirebilme

-Makale türünün özelliklerini kavrayabilme

Atatürk’ün vatanını ve ulusunu çok sevdiğini anlatan paragrafları bulabilme,

 Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir parçayı okuyabilmek, dinleyebilmek, (Atatürkçülük 4.hedef)            - Okunan yazının tür özelliklerini; plânını, ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini kavrama           - Verilen konu ile ilgili bilgi toplama (Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi)

- Belli bir konu üzerinde uygun biçimde tartışma   ¨ Zarfları ve çeşitlerini kavrayabilme.     

 

 

 

Bitişik eğik yazıyla kompozisyon yazma etkinliğini sürdürme         

Atatürk’te vatan ve millet sevgisi-Makale 

            3. HAFTA          5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir öyküyü çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

Günlüğü (günce) ve özelliklerini kavrayabilmek,

¨ Zarfları ve çeşitlerini kavrayabilmek,

¨ Günlük tutma alışkanlığı kazandırabilmek, görülen bir olayı anlatabilmek, ¨ 350-450 sözcüklük bir olay yazısını anlamlı olarak okuyabilme,

¨ Anlam özelliklerine göre sözcüklerin kullanımını kavrayabilme,

            ¨ Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme,          ¨ Zarfları ve çeşitlerini kavrayabilme.                 

 

 

Gerçekçilik  (günlük)      

            4. HAFTA          5 SAAT ¨ Edatları kavrayabilmek,

¨Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilmek, türlü konularda düşüncelerini, duygularını, tasarılarını anlatabilmek, çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırma yapıp notlar alabilmek.        ¨ Çeşitli kaynaklara başvurabilme, düzeyine uygun kitapları seçebilme, kitaplardan yararlanabilme.    ¨ Bir konuda düşüncelerini, duygularını, tasarılarını anlatabilme.    Edatları(ilgeç) kavrayabilme

 

 

 

                       

 

Altın Yeleli  (öykü)         

 

 

3 .YAZILI

 

 

 

 

 

 

 

AY        HAFTA  SAAT    AMAÇLAR          HEDEF  DAVRANIŞLAR    AMAÇLAR

HEDEF  DAVRANIŞLAR    ÖRNEK METİNLER          Amaç Ve Hedef Davranışların Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Alınabilecek Notlar

                                               ANLAMA            ANLATIM           DİLBİLGİSİ         YAZI                

HAZİRAN

 

            1.HAFTA           5 SAAT ¨ Sesli okuma tekniğini geliştirebilmek,

¨ Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,

¨ Bir gezi yazısını çeşitli yönleriyle kavrayabilmek,

¨ Türlü konularda düşünce ve duygularını anlatabilmek,

¨ Bağlaçları kavrayabilmek,        ¨ Çeşitli kaynaklara başvurabilme, düzeyine uygun kitapları seçebilme, kitaplardan yararlanabilme.            ¨ Bir konuda düşüncelerini, duygularını, tasarılarını anlatabilme.    ¨ Bağlaçları kavrayabilme,

¨ Edatlarla bağlaçları karşılaştırabilme.   

 Bitişik eğik yazıyla kompozisyon yazma etkinliğini sürdürme        

 

Temmuz Ayında kış (gezi yazısı)

            2. HAFTA          5 SAAT - Sesli ve sessiz okuma tekniğini geliştirebilme

-Makale türünün özelliklerini kavrayabilme

- Atatürk’ün folklor ve müziğe verdiği önemi kavrayabilme

- Cümle öğeleri ile ilgili bilgileri uygulayabilme     - Makale ile ilgili öğrendiklerini pekiştirme

- Bir düşünce yazısını anlamına uygun olarak okuma         - Atatürk’ün folklor ve müziğin geliştirilmesine verdiği önemle ilgili yazı örnekleri bulma, sınıfa getirme   Cümle öğelerini ile ilgili bilgileri pekiştirme                     

Atatürk’ün müzik ve folklora verdiği önem-Makale           

 

Ramazan ERDOĞAN       Uygundur

     Türkçe Öğretmeni     Okul Müdürü

                                      Muhammet BİNBİR

 

NOT: Bu planın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır:

a)Metin Gül ve Muhsin Köktürk   tarafından hazırlanmış olan İlköğretim Türkçe-6 ders kitabı(Yıldırım Yayınları)

b) 2098 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı

c) 2300 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “ Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim Ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”,

d) 2140 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği”

e) 2354 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”

f ) 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”

g) 2504 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "İlköğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Olması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular"

h) Okuma, dinleme, açıklayıcı anlatım,araştırma,inceleme, soru-cevap,sunuş-buluş-alış yoluyla öğrenme, dramatizasyon, izleme (ders VCD’si) …gibi öğrenme, öğretme yöntem ve tekniklerinden konuya, zamana ve dersin işlenişine göre uygun olanları kullanılacaktır.

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek