Tanım ve Örnekler

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 162 defa incelendi.
9 Nisan 2004 Cuma

TANIM VE ÖRNEKLER

Geleneksel eğitim sistemi büyük ölçüde Sözel / Dilsel ve Mantıksal / Matematiksel zeka alanlarına dayanmaktadır. Diğer zeka alanları ihmal edilmektedir. Oysa tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyorsa, tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimini sınırlandırmaktadır.

Bireylerin sahip oldukları zeka alanlarından bir tanesinin az gelişkin olması bireyi "zeki olmayan" kişi yapmaz. Her birey bu sekiz zeka alanından en az bir tanesinde "zeki" olma özelliğini taşır. Mutlaka her insanın bir yada birkaç zeka alanı diğerlerinden daha gelişkin olabilir.

Eğitimde "Çoklu Zeka Kuramı" nın kullanılması ile bireylerin gelişmiş olan zeka alanlarından yola çıkılarak diğer zeka alanlarının da geliştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece bireyler sahip oldukları kapasiteyi en son sınırına kadar kullanabilmekte, bu da öğrenmeyi en üst seviyelere çekmektedir.

Örn.1 Müziksel / Ritmik Zekası gelişmiş olan bir öğrenci öğrenmekte zorlandığı çarpım tablosunu bir şarkı halinde çok kolay öğrenecektir. Belki kendisi ona bir beste yaparsa çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşecektir.

 Örn.2 Bedensel / Kinestetik Zekası gelişmiş olan bir öğrenci ders çalışırken hoplayıp zıplayarak daha iyi öğrenecek, bir üçgenin özelliklerini hareketlerle gösterilen bir oyun içerisinde çok daha iyi kavrayacaktır.

Örn.3 Doğa Zekası gelişmiş olan bir öğrenci açık havada daha rahat çalışacak ya da öğreneceği şeylerin doğa ile bağdaştırılması onda daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır.

Öğretmenler ve veliler, çocuğa sağladıkları ortamı ve öğretim yöntemlerini değiştirerek o çocuğun zekasını da değiştirebilirler. Kısıtlı öğretim ve kısıtlı çevre zekayı geriletirken, iyi öğretim ve iyi çevre zekayı arttırmaktadır.

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek