Rehberlik Servisi Çerçeve Programı

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 37721 defa incelendi.
6 Ekim 2004 Çarşamba

Ö. SERVERGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
REHBERLİK SERVİSİ ÇERÇEVE PROGRAMI

EYLÜL :
3.HAFTA :
Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu Toplantısı’nın yapılması
Yeni kayıt olan öğrencilere Öğrenci Tanıma Formunun uygulanması
Yeni kayıt olan öğrencilere Oryantasyon çalışması yapılması (Ana Sınıfı,1. ve 6. Sınıf öğren-cileri ile yeni kayıt olanlara … )
Öğrencilerden beklenen davranışların, sınıf ve okul kurallarının açıklanması ( Kılık-Kıyafet, Disiplin, İlköğretim Yön.)
Sınıf Başkanının, Yardımcısının seçilmesi; yerleşim planının hazırlanması
Eğitimin-bilimin önemine değinilmesi ( İlköğretim Haftası)
4.HAFTA :
Rehberlik Servisi hakkında bilgi verilmesi
Verimli ders çalışma teknikleri ve gerekli ortam hakkında öğrencilere bilgi verilmesi
Zaman tanzimi ve programlı yaşamanın önemine değinilmesi
Yeni kayıt olan öğrenci velilerine Veli Anketinin ; bütün velilere Beklentiler Anketinin yapılması
Öğrenci Temsilciliği için adayların belirlenmesi
5.HAFTA :
Yangın Tatbikatı yapılması;7-8.sınıf öğrencilerine İtfaiyecilik Mesleği hakkında bilgi verilmesi ( İtfaiyecilik Haftası, 25 Eylül – 1 Ekim )
Eğitsel Kolların tanıtılması ve kollara öğrenci seçilmesi
Hayatı anlamlı hale getirme,kendini geliştirme,hedefler koyma konularına değinilmesi

EKİM :
1.HAFTA :
Çoklu Zeka–Yöneltme Yönergesinin uygulanmaya başlanması;Çoklu zeka,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini tanıyıp geliştirme konularına değinilmesi / İsteyen öğrencilere Çoklu Zeka Anketinin yapılıp değerlendirilmesi
8.sınıf öğrencilerine Mimarlık Mesleği hakkında bilgi verilmesi (4 Ekim Dünya Mimarlık G.)
Okul Meclisi için seçim yapılması, meclis üyelerinin belirlenmesi ve ilk toplantının yapılıp Yıllık Faaliyet Planının hazırlanması
Öğrenci dosyalarının doldurulması
2.HAFTA :
Sorumluluk duygusu ve görevlerimiz konusuna değinilmesi
Verimli ders çalışma teknikleri ve ortamı hakkında Öğrenci velilerine bilgi verilmesi
Ekonomik yönden zorluk çeken, burslu okuyan öğrencilerin gizlilik içinde tespit edilmesi
3.HAFTA :
Temizlik alışkanlıkları ve düzenli olma konularına değinilmesi
Otobiyografi Tekniğinin uygulanması (4 ve 6. sınıf öğrencileri ile yeni gelen öğrencilere )
Hedef belirleme, LGS ve sınavlar, İlköğretim sonrası gidilebilecek okullar ve meslekler hakkında 8. sınıf öğrencilerine bilgi verilmesi
4.HAFTA :
Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk konularına değinilmesi
Sınavlarda başarılı olmayla ilgili öğrencilere bilgi verilmesi
Problemli,uyumsuz,öğrenme güçlüğü olan veya üstün yetenekli öğrencilerin isimlerinin doldurulan formlarla Rehberlik Servisine ulaştırılması

KASIM :
1.HAFTA :
Etkili konuşma,dinleme-anlama, iletişim becerileri-empati konularına değinilmesi
Anne-Baba Okulu çalışması için hazırlık yapılması
Problem Tarama Anketinin uygulaması ve ortaya çıkan problemlerin çözümü için gerekli çalışmaların yapılması (6.7.8. sınıf öğrencilerine )
Velilere seminer düzenlenmesi
2.HAFTA :
Kitap okumanın önemi konusuna değinilmesi-Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Atatürk Haftası münasebetiyle Atatürk’ün Gençlerden beklentilerine değinilmesi
Deprem hakkında öğrencilere bilgi verilmesi-12 Kasım Deprem Bilinçlendirme Günü
Velilere Gelişim Dönemleri ve Özellikleri hakkında bilgi verilmesi
3.HAFTA :
Fedakarlık, yardımlaşma-paylaşmanın önemi ve israf konularına değinilmesi
Devamsızlık yapan öğrencilerin takip edilmesi ve nedenlerinin araştırılıp önlem alınması
Ramazan Bayramı
4.HAFTA :
Anne-Baba Okulu çalışmasına başlanması ( 6 haftalık bir programı )
Öğretmen-Öğrenci ilişkilerinde Dikkat Edilecek Faktörler konusuna değinilmesi–Öğretmenler G.
Ağız ve Diş sağlığı konularına değinilmesi, sağlık taraması - Göz, Kulak, Diş - yapılması

ARALIK :
1.HAFTA :
Kimdir bu? Anketinin uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi (5.6.7.8. sınıflara)
Sosyometri Anketinin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi (bütün sınıflara)
Özürlü insanlara nasıl davranmalıyız? Konusunun sınıfta müzakere edilmesi-3 Aralık Dünya Özürlüler Günü, İşitme-Görme-Zihinsel Engelliler Okullarının Ziyaret edilmesi
Sosyal ilişkilerde ölçü ve nezaket kuralları konularına değinilmesi
2.HAFTA :
Hoşgörü, Saygı ve Toplumsal yaşamla ilgili dikkat etmemiz gereken kurallar konularına değinilmesi - İnsan Hakları Haftası
Ergenlik dönemi ve özellikleri ile ilgili 6.7.8. sınıf öğrencilerine bilgi verilmesi
Sınıf içinde yalnız kalan, reddedilen, kabul görmeyen öğrencilerin gruplara kazandırılarak, sosyal gelişimlerinin sağlanması
3.HAFTA :
Arkadaş seçimi, arkadaşlık, vefa konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Tutumlu olma-israf ve Türk Mallarının Kullanılması konularına değinilmesi-Tutum-Yatırım-Türk Malları Haftası
4.HAFTA :
Meslek seçiminin önemi ve dikkat edilecek faktörler konusunda 8. sınıf öğrencilerine bilgi verilmesi
Kopya çekme, Güven kazanma ve Dürüstlüğün önemi konularına değinilmesi
5.HAFTA :
Başarılı olma, Başarısızlığın sebepleri üzerinde durulması
Anne-Baba Okulu çalışmasının tamamlanıp değerlendirilmesi

OCAK :
1.HAFTA :
Geçen yılın değerlendirilmesinin yapılması, gelecek yıl için hedefler belirlemenin önemine değinilmesi
ABKÖ uygulanması - 8. Sınıflara - ABKÖ sonuçlarının öğrencilerle değerlendirilmesi
Velilere seminer düzenlenmesi
2.HAFTA :
Enerji Tasarrufu konusuna değinilmesi-Enerji Tasarrufu Haftası
Gazetecilik Mesleğinin tanıtılması-7. ve 8. sınıf öğrencilerine-10 Ocak Gazeteciler Günü
3.HAFTA :
Boş zamanların değerlendirilmesi ve tatilde yapabilecekleri etkinliklerle ilgili öğrencilere bilgi verilmesi – Boş Zamanları Değerlendirme Anketi’nin yapılması
Dönem sonu değerlendirmelerinin öğrencilerle yapılması
Dönem sonu raporlarının teslim edilmesi
YARI YIL TATİLİ

ŞUBAT :

2.HAFTA :
Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu toplantısının yapılması
Gerek görülen öğrencilere Başarısızlık Nedenleri Anketinin yapılması
Anne-Baba Okulu çalışması için hazırlık yapılması
Öğretmenlere ve 4,5,6,7,8. sınıf öğrencilerine İlk Yardım Semineri verilmesi
3.HAFTA :
Başarısızlık sebepleri üzerinde durulması, neler yapılması gerektiğinin tartışılması
Ders çalışmada tekrar yapmanın,aktif öğrenme-etkin dinlemenin önemine değinilmesi
Öğrenci dosyalarının doldurulması
4.HAFTA :
Stresle başa çıkma yolları,olaylara pozitif yaklaşım,olumlu düşünmenin etkisine değinilmesi
Anne-Baba Okulu çalışmasına başlanması ( 6 haftalık bir programı )
Velilere İletişim ve Empati konuları hakkında bilgi verilmesi

MART :
1.HAFTA :
Deprem Tatbikatı yapılması-Sivil Savunma Günü-Deprem Haftası
Zararlı Alışkanlıklar, Beden ve ruh sağlığının korunma yolları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi-Yeşilay Haftası
2.HAFTA :
İstiklal Marşının anlam ve önemine değinilmesi – İstiklal Marşının Kabulü 12 Mart
Bilimin-teknolojinin, üretkenliğin önemi konularına değinilmesi-Bilim ve Teknoloji Haf.- Uzay Kampına Gezi düzenlenmesi
3.HAFTA :
Vatan-Millet Sevgisi,ülkemize faydalı olma,toplum bilinci konularına değinilmesi-Çanakkale Zaferi münasebetiyle-Çanakkale’ye Gezi düzenlenmesi
8. sınıf öğrencilerine Tıp ile ilgili Mesleklerin tanıtılması – 14 Mart Tıp Bayramı
4.HAFTA :
Ormanların önemine,Çevre bilincinin gerekliliğine değinilmesi-Orman Haftası
Yaşlılara-büyüklere saygılı olma konusuna değinilmesi-Yaşlılara Saygı Haftası–Huzur Evi Ziy.
Okulda tiyatro gösterisi yapılması (öğrencilerimizin hazırladığı veya dışarıdan bir oyunun sergilenmesi) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
5.HAFTA :
Sınıf İçi yaşanan problemler ve çözüm yolları; kavga etmeden sorunları konuşarak çözmenin gerekliliği konularına değinilmesi
Kitap okumanın faydalarına değinilmesi-Kütüphaneler Haftası-Şair,yazar ... davet edilmesi
Anne-Baba Okulu çalışmasının tamamlanıp değerlendirilmesi

NİSAN :
1.HAFTA :
8.sınıf öğrencilerine Hukuk ile ilgili meslekler hakkında bilgi verilmesi-5 Nisan Avukatlar G.
Fen Lisesinin 8. sınıflara gezdirilmesi
Velilere seminer düzenlenmesi
Dostluk-Arkadaşlık-İyi geçinme konularına değinilmesi
Sınav Kaygısı ile ilgili grup görüşmeleri yapılması-8. sınıf öğrencilerine
Anne-Baba Okulu çalışması için hazırlık yapılması
2.HAFTA :
Anadolu Öğretmen Lisesinin, Anadolu Lisesinin 8. sınıflara gezdirilmesi
7,8.sınıf öğrencilerine Polislik Mesleği hakkında bilgi verilmesi ; Polis Teşkilatının Kuruluş G.
Sınav Kaygısı ile ilgili grup görüşmeleri yapılması-8. sınıf öğrencilerine
Kendini geliştirme, iç disiplini sağlama konularına değinilmesi
3.HAFTA :
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemi
Aile-Vatan-Millet , Egemenlik konusunun önemine değinilmesi
Sahip olduğumuz zenginliklerin farkına varma, koruma konularına değinilmesi; Denizli’nin doğal,tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlenmesi-Turizm Haftası
Sınav Kaygısı ile ilgili grup görüşmeleri yapılması-8. sınıf öğrencilerine
Anne-Baba Okulu çalışmasına başlanması ( 6 haftalık bir programı )
4.HAFTA :
Meslek Liselerinin 8. sınıflara gezdirilmesi
Sınav Kaygısı ile ilgili grup görüşmeleri yapılması-8. sınıf öğrencilerine
Sosyometri Anketinin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi (bütün sınıflara)
Başarıda etkili olan faktörlerden kendine güvenme,inanma konularına değinilmesi

MAYIS :
1.HAFTA :
Trafik Kurallarının önemine değinilmesi-Trafik Haftası
Anne sevgisi,saygı ve Anneler Günü konularına değinilmesi-Huzurevi Gezisi
2.HAFTA :
Başarıda etkili olan faktörlerden sabır, azim ve kararlılık konularına değinilmesi
Değerlendirme Anketi’nin uygulanması -1. kademede velilere ve 6.7.8. sınıf öğrencilerine
3.HAFTA :
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Sporun sağlıklı yaşamdaki önemi konularına değinilmesi-Okula Sporcu davet edilmesi
Denizli’deki Müzelerin Gezilmesi-Müzeler Haftası
4.HAFTA :
Özeleştiri yapabilme,yaptığımız davranışların sonuçlarını kabullenebilme ve sorumluluk alma konularına değinilmesi
Anne-Baba Okulu çalışmasının tamamlanıp değerlendirilmesi

HAZİRAN :
1.HAFTA :
Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
Boş zamanların değerlendirilmesi ve tatilde yapılabilecek etkinliklerle ilgili bilgi verilmesi
2.HAFTA :
Öğrenci kişisel dosyalarının doldurulması
Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporlarını hazırlaması
Rehberlik Servisi Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporunun hazırlaması
Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunun Toplantısının yapılması


Bu program;
1- 17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği” ve Denizli İli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce gönderilen “Yıllık Rehberlik Çerçeve Programı” dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2-Yapılan Rehberlik çalışmaları hakkında sınıf öğretmenleri ile düzenli olarak görüşülüp bilgi alınacak, döküman verilecektir.
3-İzleme, Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları yıl içinde sürekli olarak yapılacağından her ay için ayrıca belirtilmemiştir.
4-Yapılacak olan programlarda, okul bünyesindeki tüm araç-gereçler kullanılacaktır.
5-Velilere yönelik Sınıf Toplantılarında yapılan bilgilendirmeler dışında, Veli Seminerleri ve altı haftalık Anne-Baba Okulu programları yapılacaktır.
6-Eğitsel - Mesleki Rehberlik ile diğer faaliyetlerimizde alanlarında uzman kişilerden yararlanılacaktır.
7- Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri ( Serdar Erkan), Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
( Ziya Selçuk – Nedret Güner ) … gibi kaynaklardan ilgili konularda faydalanılacaktır.

AYŞELİ KARAMAN                           MEHMET HAVESLİ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN                 OKUL MÜDÜRÜ
 

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek